Przeżyj z nami przygodę porządku!

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Już dziś przeczytaj pierwszy numer „Magazynu Kontra” – pobierz bezpłatnie i przeżyj z nami przygodę porządku!

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych

Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację Edukacja do Wartości, adres: Ul. Stefana Jaracza 10/1, 00-378 Warszawa.
Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
Podanie przez Pana/Pani danych jest dobrowolnie, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe dostarczanie Magazynu Kontra w wersji elektronicznej ani informowanie o bieżących publikacjach.
Informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, który jest przewidziany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
Do Pana/Pani danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.
Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednak nastąpi to wyłącznie jedynie w zakresie na jaki będzie pozwalać prawo, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub standardowych klauzul umownych UE. W każdym wypadku Administrator zapewnia możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.
Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.
W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt na adres siedziby: Ul. Stefana Jaracza 10 / 1 00-378 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej: Iod@magazynkontra.pl

Strona Polityki prywatności – kliknij tutaj

Na dobry start! Wesprzyj uruchomienie nowego portalu, na którym nie znajdziesz komercyjnych reklam. Chcemy, by „Magazyn Kontra” był głosem Czytelników i działał siłą ich wsparcia.